fbpx

Fruts

video

Fruts - Divertîsi cun Maman!

1. Il mês di Zenâr

Rispuint al cuesît di Maman!

2. Placis di Udin

Rispuint al cuesît di Maman!

3. Colôrs secondaris

Rispuint al cuesît di Maman!

4. Coriandui colorâts

Rispuint al cuesît di Maman!

5. Il pan cassette

Rispuint al cuesît di Maman!

6. La cisile

Rispuint al cuesît di Maman!

7. La fieste dal pai

Rispuint al cuesît di Maman!

8. Cjalçuts

Rispuint al cuesît di Maman!

9. I dîs de setemane

Rispuint al cuesît di Maman!

10. Musis di gjonde

Rispuint al cuesît di Maman!

11. Il purcit

Rispuint al cuesît di Maman!

12. Stâts europeans

Rispuint al cuesît di Maman!

13. Bandieris europeanis

Rispuint al cuesît di Maman!

14. La fieste de mame

Rispuint al cuesît di Maman!

15. Parâsi dal soreli

Rispuint al cuesît di Maman!

16. Localitâts furlanis

Rispuint al cuesît di Maman!

17. Il mês di Jugn

Rispuint al cuesît di Maman!

18. I ricuarts

Rispuint al cuesît di Maman!

19. Lis fueis di autun

Rispuint al cuesît di Maman!

20. Cocis iluminadis

Rispuint al cuesît di Maman!

21. I cinc orghins di sens

Rispuint al cuesît di Maman!

22. Lis espressions de muse

Rispuint al cuesît di Maman!

23. Une mariutine e i biscots

Rispuint al cuesît di Maman!

24. L’arbul di Nadâl

Rispuint al cuesît di Maman!

25. Barbe Nadâl

Rispuint al cuesît di Maman!

26. Free e Ulli

Rispuint al cuesît di Maman!

27. Escursion te nature

Rispuint al cuesît di Maman!

28. Mangjâ san

Rispuint al cuesît di Maman!

29. Robis che a fasin stomi

Rispuint al cuesît di Maman!

30. L’amôr

Rispuint al cuesît di Maman!

31. I mistîrs

Rispuint al cuesît di Maman!

32. Mieçs di traspuart

Rispuint al cuesît di Maman!

33. I nons dai animâi

Rispuint al cuesît di Maman!

34. Prime di lâ a durmî

Rispuint al cuesît di Maman!

35. I personaçs des flabis

Rispuint al cuesît di Maman!

36. Induments

Rispuint al cuesît di Maman!

37. Peraulis magjichis

Rispuint al cuesît di Maman!

38. Lis aganis

Rispuint al cuesît di Maman!

39. Ûfs di Pasche

Rispuint al cuesît di Maman!

40. Segns cui dêts

Rispuint al cuesît di Maman!

41. Dolçuts cu la cjocolate

Rispuint al cuesît di Maman!

42. Il timp

Rispuint al cuesît di Maman!

43. I segnâi stradâi

Rispuint al cuesît di Maman!

44. Torte di complean

Rispuint al cuesît di Maman!

45. Fieste di complean

Rispuint al cuesît di Maman!

46. Stelis marinis

Rispuint al cuesît di Maman!

47. Lis azions de zornade

Rispuint al cuesît di Maman!

48. La sere

Risolvi il quiz di Maman!

49. I moments de zornade

Rispuint al cuesît di Maman!

50. Tris

Rispuint al cuesît di Maman!

51. Lis parts dal cuarp

Rispuint al cuesît di Maman!

52. Cjalt e frêt

Rispuint al cuesît di Maman!

53. I pacs

Rispuint al cuesît di Maman!

54. I struments musicâi

Rispuint al cuesît di Maman!

55. Lis bandieris

Rispuint al cuesît di Maman!

56. Rabie e calme

Rispuint al cuesît di Maman!

57. I mistîrs

Rispuint al cuesît di Maman!

58. Lis peraulutis magjichis

Rispuint al cuesît di Maman!

59. I ingredients dal pan di coce

Rispuint al cuesît di Maman!

60. Ai baracons

Rispuint al cuesît di Maman!

61. Lis aganis

Rispuint al cuesît di Maman!

62. Lis pomis

Rispuint al cuesît di Maman!

63. I contraris

Rispuint al cuesît di Maman!

64. Lis cocis

Rispuint al cuesît di Maman!

65. I lâts

Rispuint al cuesît di Maman!

66. Lis azions

Rispuint al cuesît di Maman!

67. Lis ombrenis

Rispuint al cuesît di Maman!

68. Insets

Rispuint al cuesît di Maman!

69. Aquilee romane

Rispuint al cuesît di Maman!

70. Tradizions di Nadâl

Rispuint al cuesît di Maman!

71. Cjasis

Rispuint al cuesît di Maman!

72. Une cjamare in disordin

Rispuint al cuesît di Maman!

73. Lis creaturis magjichis

Rispuint al cuesît di Maman!

74. La tabele dal sîs

Rispuint al cuesît di Maman!

75. Esperiments sientifics

Rispuint al cuesît di Maman!

76. Struments musicâi

Rispuint al cuesît di Maman!

77. I colôrs de bandiere dal Friûl

Rispuint al cuesît di Maman!

78. Mistîrs

Rispuint al cuesît di Maman!

79. Pasche ator pal mont

Rispuint al cuesît di Maman!

80. I zûcs di une volte

Rispuint al cuesît di Maman!

81. I animâi dal bosc

Rispuint al cuesît di Maman!

82. Lis âfs

Rispuint al cuesît di Maman!

83. Il zoo di Lignan

Rispuint al cuesît di Maman!

84. La Barcje di Sant Pieri

Rispuint al cuesît di Maman!

85. Cjatait lis diferencis

Rispuint al cuesît di Maman!

86. Inte buteghe

Rispuint al cuesît di Maman!

87. I animâi dal mâr

Rispuint al cuesît di Maman!

88. I vistîts

Rispuint al cuesît di Maman!

89. Cjatait lis diferencis

Rispuint al cuesît di Maman!

90. La cjarte: formis e colôrs

Rispuint al cuesît di Maman!

91. Contait lis besteutis

Rispuint al cuesît di Maman!

92. Ogjets di plastiche

Rispuint al cuesît di Maman!

93. Lis fomis in cjamare

Rispuint al cuesît di Maman!

94. Ativitâts di fâ a viert

Rispuint al cuesît di Maman!

95. Lis ombris

Rispuint al cuesît di Maman!

96. A Nadâl

Rispuint al cuesît di Maman!

97. Animâi

Rispuint al cuesît di Maman!

98. Lis maiis

Rispuint al cuesît di Maman!

99. Bestiis che a vivin di gnot

Rispuint al cuesît di Maman!

100. I mistîrs

Rispuint al cuesît di Maman!

101. Lis emozions

Rispuint al cuesît di Maman!

102. Il carnevâl di Sauris

Rispuint al cuesît di Maman!

103. Cjatait lis diferencis

Rispuint al cuesît di Maman!

104. I colôrs des paveis

Rispuint al cuesît di Maman!

105. I sports

Rispuint al cuesît di Maman!

106. Stâts e bandieris

Rispuint al cuesît di Maman!

107. Lis stagjons

Rispuint al cuesît di Maman!

108. Localitâts dal Friûl

Rispuint al cuesît di Maman!

109. Contìn insiemi

Rispuint al cuesît di Maman!

110. Lis diferencis in fatorie

Rispuint al cuesît di Maman!

111. A ognidun la sô ombre

Rispuint al cuesît di Maman!

112. Vie pe zornade

Rispuint al cuesît di Maman!

113. Cirìn lis besteutis intal dissen.

Rispuint al cuesît di Maman!

114. Zuìn cui colôrs

Rispuint al cuesît di Maman!

115. Contìn lis âfs

Rispuint al cuesît di Maman!

116. I dinosaurs

Rispuint al cuesît di Maman!

117. Acessoris… di contâ

Rispuint al cuesît di Maman!

118. I animâi dal bosc

Rispuint al cuesît di Maman!

119. A scuele

Rispuint al cuesît di Maman!

120. Il retangul

Rispuint al cuesît di Maman!

121. Il lengaç dai segns

Rispuint al cuesît di Maman!

122. Lis ombris “spaziâls”

Rispuint al cuesît di Maman!

123. I gjats neris

Rispuint al cuesît di Maman!

124. Lis pomis

Rispuint al cuesît di Maman!

125. Tal lavoratori di Barbe Nadâl

Rispuint al cuesît di Maman!

126. I pipinots di nêf

Rispuint al cuesît di Maman!

127. La Mont Sante di Lussari

Rispuint al cuesît di Maman!

128. I bai tradizionâi

Rispuint al cuesît di Maman!

129. Il Memo dal timp

Rispuint al cuesît di Maman!

130. A ogni animâl la sô code

Rispuint al cuesît di Maman!

131. La corse dai pipins

Rispuint al cuesît di Maman!

132. Cualchidun al è fûr di puest

Rispuint al cuesît di Maman!

133. I planets

Rispuint al cuesît di Maman!

134. Lis sarpintinis

Rispuint al cuesît di Maman!

135. La lûs

Rispuint al cuesît di Maman!

136. I dinosaurs

Rispuint al cuesît di Maman!

137. I origami

Rispuint al cuesît di Maman!

138. Il ricicli

Rispuint al cuesît di Maman!

139. Tal bosc di Promôs

Rispuint al cuesît di Maman!

140. Lis diferencis

Rispuint al cuesît di Maman!

141. L’arbul di famee

Rispuint al cuesît di Maman!

142. Lis cubiis dividudis

Rispuint al cuesît di Maman!

143. Cognossêso i animâi?

Rispuint al cuesît di Maman!

144. Un tic di gjeologjie

Rispuint al cuesît di Maman!

145. Intal ort

Rispuint al cuesît di Maman!

146. I mistîrs

Rispuint al cuesît di Maman!

147. I insets dal zardin

Rispuint al cuesît di Maman!

148. Zuìn cui nûi

Rispuint al cuesît di Maman!

149. La zornade mondiâl dal zûc

Rispuint al cuesît di Maman!

150. Intal ocean

Rispuint al cuesît di Maman!

151. Un zûc di atenzion!

Rispuint al cuesît di Maman!

2. La origjin de ombrene

Curiositâts e induvinei

3. L’Arc di Sant Marc

Curiositâts e induvinei

4. Lis mascaris di carnevâl

Curiositâts e induvinei

6. Il mês di Fevrâr

Curiositâts e induvinei

7. Il mês di Març

Curiositâts e induvinei

8. Sbilf Timp

Curiositâts e induvinei

9. La fieste dal pai

Curiositâts e induvinei

10. La Primevere

Curiositâts e induvinei

11. La pulizie di Primevere

Curiositâts e induvinei

12. I dîs de setemane

Curiositâts e induvinei

14. Lis vôs dai animâi

Curiositâts e induvinei

1. Floc di nêf di cjarte

Fasìn un lavorut insiemi

2. Scherç di Carnevâl

Fasìn un lavorut insiemi

17. Il zîr in biciclete

Curiositâts e induvinei

18. La bussule

Curiositâts e induvinei

3. Doi pagnuts simpatics

Fasìn un lavorut insiemi

19. L’Autun

Curiositâts e induvinei

4. Un piçul ort

Fasìn un lavorut insiemi

20. Lis cjastinis

Curiositâts e induvinei

5. Une golaine pe fieste de mame

Fasìn un lavorut insiemi

21. La gnot dai muarts

Curiositâts e induvinei

6. Librut a forme di fuee

Fasìn un lavorut insiemi

1. I mistîrs par furlan

Imparìn insiemi cemût che si disin par furlan chescj mistîrs

7. Sacuts par Halloween

Fasìn un lavorut insiemi

2. Lis ombris cinesis

Viodìn insiemi cemût che si fasin, doprant lis mans

23. Il mês di Novembar

Curiositâts e induvinei

8. Snacai

Fasìn un lavorut insiemi

3. La storie de cjocolate

Viodìn insiemi lis origjins de cjocolate

9. Ûfs piturâts

Fasìn un lavorut insiemi

4. Regulis par montâ sul bus

Viodìn insiemi cemût osservâ lis normis di sigurece

1. La fieste di Sant Valantin a Borc di Praclûs

Scuvierzìn Udin insiemi cun Daria e Chiara di Maman!

25. Scufute Rosse

Curiositâts e induvinei

5. La educazion stradâl

Imparìn insiemi i segnâi stradâi

2. Storie e curiositâts di place Sant Jacum

Scuvierzìn Udin insiemi cun Daria e Chiara di Maman!

26. Il zûc de tombule

Curiositâts e induvinei

10. Segnelibri di cjarte

Fasìn un lavorut insiemi

Stanus Daûr

Components ARLeF

ARLeF

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

vie della Prefettura, 13

33100 Udin

tel. +39 0432 555812

codiç fiscâl: 94094780304