fbpx

Agjenzie

Comitât Tecnic Sientific


PRESIDENT

Eros Cisilino
email: presidente.arlef@regione.fvg.it

COMPONENTS

Paola Cencini
Esperte di didatiche de e inte lenghe furlane.

Gianni Colledani
Espert intal ûs de lenghe furlane intai mieçs di comunicazion.

Gianluca Franco
Espert inte produzion artistiche, musicâl e multimediâl.

Fabiana Fusco
Esperte di linguistiche cun riferiment soredut ae planificazion linguistiche.

Luca Melchior
Espert di didatiche de e inte lenghe furlane.

Alessio Screm
Espert inte produzion artistiche, musicâl e multimediâl.

Donato Toffoli
Espert intal ûs de lenghe furlane intai mieçs di comunicazion.

Lorenzo Zanon
Espert di linguistiche cun riferiment soredut ae planificazion linguistiche.


Stanus Daûr

Components ARLeF

ARLeF

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

vie della Prefettura, 13

33100 Udin

tel. +39 0432 555812

codiç fiscâl: 94094780304