fbpx

AAA si cirin YouTubers

Vuelistu fâ il YouTuber? O sêstu un YouTuber zovin? Âstu mancul di 28 agns? Alore il gnûf progjet ARLeF al è par te!

Partecipe ae nassite dal gnûf canâl fat dal dut dai zovins pai zovins, un spazi dulà interagjî, condividi, informâ, imparâ, cjapâ ispirazion, comunicâ cuntun stîl propri…

Si cirin fantatis e fantats cun mancul di 28 agns, che a sedin za Youtubers o che a vuelin deventâlu, che a vedin voie di contâsi al mont, di condividi lis propriis passions cun altris utents zovins e di esprimi il propri talent par furlan. Il progjet si indrece ancje a cui che nol fevele par nuie furlan o lu fevele pôc, ma al à voie di metisi in zûc e contribuî a sburtâ cheste iniziative gnove.

Al è facil candidâsi, al baste mandâ, dentri dai 19 di Mai, la proprie videopresentazion (si pues fâ ancje cul smartphone), contant la proprie passion e il teme che si volarès frontâ tal gnûf canâl. Cui che al à za des esperiencis tant che YouTuber al podarà meti il link dal so Canâl.

PARTECIPE, compilant il form

Per plui informazions: info@sportelfurlan.eu – tel. 0432 1743400Stanus Daûr

Components ARLeF

ARLeF

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

vie della Prefettura, 13

33100 Udin

tel. +39 0432 555812

codiç fiscâl: 94094780304