fbpx

Un Istât cun Maman!

Une altre edizion di Maman! e je finide, ma Daria, Vigji e ducj i lôr amîs no nus lassin bessôi vie pal Istât.

Cui 18 di Jugn nus spietin dôs replichis par setemane par tornâ a gjoldi des aventuris dai protagoniscj di Maman!, cun tantis robis di cognossi e imparâ in maniere divertente.

I apontaments cu la trasmission televisive par fruts dute par furlan a laran in onde su Telefriuli ogni vinars aes 18.30 e ogni domenie aes 09.15.

Cun di plui, dal lunis al vinars aes 17.45, simpri su Telefriuli, al va indenant l’apontament di Telefruts cui cartons animâts in lenghe furlane: Tui e Tuie, Rite e Cjossul, Omenuts…us spietin puntuâi!

Torne cjale dutis lis edizions di Maman! e scuvierç un mont di cartons animâts e zûcsStanus Daûr

Components ARLeF

ARLeF

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

vie della Prefettura, 13

33100 Udin

tel. +39 0432 555812

codiç fiscâl: 94094780304